Legislació andorrana sobre marques

La legislació andorrana es fonamenta en la Llei de Marques (aprovada el 24/05/1995), la Llei de Taxes de l'Oficina de Marques i el Reglament d'Execució de la Llei de Marques. L'organisme oficial creat pel govern és l'Oficina de Marques del Principat d'Andorra (OMPA), i accepta sol·licituds des del 5 de desembre de 1996.

 • El registre de marques permet qualsevol signe que pugui ésser representat gràficament, que pot ser classificat en productes i/o serveis, i comprèn paraules, noms, lletres, inicials, números, dissenys, formes i embalatges de productes, i qualsevol combinació d'aquests.
 • No poden registrar-se marques que utilitzin termes genèrics o descriptius, o si són idèntiques o similars:
  1. a altres registres per productes/serveis idèntics;
  2. marques que han estat reconegudes judicialment com notòries per a productes/serveis idèntics;
  3. a noms comercials registrats o denominacions socials registrades al Principat d'Andorra;
  4. a drets d'autor o a noms personals.
 • Els registres efectuats a Espanya o a qualsevol altre país no són vàlids al Principat d'Andorra.
 • Només estan autoritzats a registrar marques els mandataris d'Andorra degudament acreditats per l'OMPA. Les sol.licituds presentades per mandataris estrangers no són acceptades.
 • Els estrangers poden registrar les seves marques a Andorra si:
  1. són residents al nostre país o
  2. tenen un establiment industrial o comercial efectiu,
  3. o bé que el seu Estat d'origen atorgui als nacionals d'Andorra drets similars als seus nacionals en el tema de marques.
 • Una sola sol·licitud permet reclamar fins a tres classes segons la Classificació de Niça sobre Productes i Serveis. A més, poden reclamar-se classes addicionals previ pagament de la taxa corresponent
 • Poden registrar-se marques col.lectives.
 • L'OMPA realitza només un examen de forma, però recentment examina el fons de les sol·licituds en base als motius de nul·litat absoluta prevista en la llei de marques.
 • Els registres són vàlids per deu anys a partir de la data de sol.licitud, renovables. La renovació podrà efectuar-se durant el període de gràcia de sis mesos posterior a la data de venciment, previ pagament de la taxa prescrita.
 • Un propietari d'una marca registrada, sense motius molt excepcionals, no podrà evitar l'ús de la seva marca pels productes comercialitzats dins de la Unió Duanera, segons conveni entre Andorra i la Unió Europea.
 • Els propietaris d'una marca no registrada a Andorra, i reconeguda judicialment com a marca notòria, podrà sol.licitar la nul·litat d'altres marques registrades conflictives, o sol.licitar la prohibició del seu ús, a condició de registrar al mateix temps aquesta marca.
 • Un tercer amb interès legítim pot sol.licitar la revocació d'una marca registrada sense ús durant cinc anys consecutius.
 • Passat un període de cinc anys, el propietari d'una marca registrada no podrà sol.licitar la prohibició o la nul.litat d'una marca similar si n'ha tingut coneixement i n'ha tolerat el seu ús.
Asturgó, Mateu & associats

Avinguda Carlemany 67, 5è-1a
AD700 Escaldes-Engordany
Principality of Andorra

(+376) 827 227
asturgomateu@asturgomateu.ad